Nethours

Integrert med:

Visma

Hovedsiden > Skjermbilder

Skjermbilder

Nedenfor kan du se skjermbilder fra noen av funksjonene i Nethours. Hvis du ønsker et mer detaljert bilde av hvordan Nethours ser ut, anbefaler vi deg å prøve ut vår demo.

Timeregistrering for sjef

Timeregistrering for en sjef/prosjektleder/bas. Vedkommende kan registrere og se timer på andre ansatte, administrere prosjekter og ansatte, og lage rapporter. Han har også en oversikt over hvordan prosjektet ligger an ift budsjett/tilbud.

Timeregistrering for ansatt

Timeregistrering for en vanlig ansatt. Ved hjelp av brukerrettigheter skjules alle funksjoner som ikke er relevant for den ansatte. I tillegg til å forhindre at den ansatte ikke får se informasjon som ikke er relevant for han, gjør dette timeregistreringen svært enkel, fordi det er færre elementer å konsentrere seg om.

Timelisterapport

En rapport som viser timelisten til en ansatt for en forhåndsdefinert periode. Dette er kun en av mange rapporter som er tilgjengelig i Nethours.